نتایج نظرسنجی

نظر شما در باره این سایت چیست؟
عالی %0 0
خوب %14 2
متوسط %85 12
مجموع نظرات: 14