دومین کارگاه تولید کود ورمی کمپوست و پرورش کرم ورمی کمپوست در بخش سربند

به گفته آقای مهندس هوشنگ هادیانپور مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان شازند به منظور ترویج و استفاده از کود ورمی کمپوست و کم-کردن میزان استفاده از کودها و سموم شیمیایی دومین کارگاه تولید کود ورمی کمپوست و پرورش کرم ورمی کمپوست در بخش سربند با استقبال بهره­برداران راه­اندازی شد لازم به ذکر است میزان کرم ورمی استفاده شده در این کارگاه از روستای ده­کوثر که سال 1390 به صورت طرح الگویی اشتغال زنان روستایی شروع به کار نموده تأمین شده است. شهرستان شازند با توجه به اینکه فضای پرورش در اکثر منازل روستایی وجود دارد و اشتغال بکار فصلی نیروی کاری و همچنین پرورش دام سنگین و در دسترس بودن کود مورد نیاز (ترجیحاً کود گاوی) پتانسیل تولید کود ورمی کمپوست وجود دارد.