پیش بینی

شنبه 30 دی

-8°C | 4°C

snow
یک شنبه 1 بهمن

-6°C | 7°C

clear
دوشنبه 2 بهمن

-4°C | 12°C

few-clouds
سه شنبه 3 بهمن

-3°C | 12°C

few-clouds